Author Archives:  

  • -
спонтан абортус

Репродуктивна загуба. Како да се справам?

Репродуктивната загуба преставува загуба на дете или неостварување на желбите и соништата на индивидуата за деца или семејство.
“Read More”

  • -
бременост

Цигари, алкохол и лекови за време на бременоста

Преку пушењето цигари и пиењето алкохол ти внесуваш штетни хемикалии во твоето тело. Ефектите од истите врз бебето во твојата утроба се големи.

“Read More”


  • -
кризно советување

Кризното советување и неговата важност

Што е кризно советување?

Кризното советување се повикува на методите што се користат за краткотрајна и привремена психолошка помош.

“Read More”


За Нас

Центар за советување и помош на жени „Лидија – СРЦЕ ШТО ЧУКА“ Штип

Сите услуги кои ги нуди Центарот се бесплатни и дискрецијата е загарантирана. Нема објавување никакви податоци според Законот за заштита на личните податоци.