Author Archives: trajce

  • -
абортус техники

Абортус: Техники

Абортус

Под абортус се подразбира прекинување на бременоста пред плодот да биде способен за живот надвор од телото на  мајката.

Во нашата држава со закон е дозволено да се изврши абортус до 10 недела од бременоста. Доколку жената сака да абортира после овој период, мора да поднесе барање до првостепена или второстепена комисија која ќе одлучи во однос на тоа дали има индикации за абортус.

“Read More”


  • -
развој на бебе

Ембрионален и фетален развој на бебе

1 ден  – Во моментот кога сперматозоидот и јајце клетката ќе се соединат, започнува нов живот. Во моментот на зачнувањето, сите карактеристики на бебето,  вклучувајќи го полот, бојата на коста, бојата на очите се веќе  одредени.

развој на бебето

“Read More”

  • -
рана бременост

Симптоми на рана бременост

Во текот на бременоста телото на жената поминува низ многу промени.

Некои од вообичаените симптоми на рана бременост се:

“Read More”


За Нас

Центар за советување и помош на жени „Лидија – СРЦЕ ШТО ЧУКА“ Штип

Сите услуги кои ги нуди Центарот се бесплатни и дискрецијата е загарантирана. Нема објавување никакви податоци според Законот за заштита на личните податоци.