Абортус: Техники

  • -
абортус техники

Абортус: Техники

Абортус

Под абортус се подразбира прекинување на бременоста пред плодот да биде способен за живот надвор од телото на  мајката.

Во нашата држава со закон е дозволено да се изврши абортус до 10 недела од бременоста. Доколку жената сака да абортира после овој период, мора да поднесе барање до првостепена или второстепена комисија која ќе одлучи во однос на тоа дали има индикации за абортус.

“Read More”


За Нас

Центар за советување и помош на жени „Лидија – СРЦЕ ШТО ЧУКА“ Штип

Сите услуги кои ги нуди Центарот се бесплатни и дискрецијата е загарантирана. Нема објавување никакви податоци според Законот за заштита на личните податоци.